Aquest lloc web ha estat creat amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. Titularitat del lloc web.

El nom de domini, www.multigrup.eu, està enregistrat a favor de Restaurem Multigrup, SL, Registre Mercantil de Barcelona T 35784 F 74 HB 266001 Ins. 1 ª, sota el nom comercial de MULTIGRUP, amb CIF B63247084 i domicili social a C. Puerto Príncipe, 23, local – 08027 Barcelona; i adreça de correu electrònic multigrup(arroba)gmail.com.

 

2. Propietat intel·lectual de la web.

MULTIGRUP és una marca registrada. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web, són titularitat de MULTIGRUP. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa dels continguts. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei. Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius, ja siguin de la nostra titularitat o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el nostre consentiment o els seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació expressa l’accés o ús de la pàgina web o dels seus continguts, confereix a l’usuari cap dret sobre les marques, logos, i signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

 

3. Contingut del web i enllaços.

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre MULTIGRUP i l’usuari. En multigrup.eu no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web multigrup.eu. La presència d’aquests enllaços en el lloc web tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc web de destí. En cas que MULTIGRUP tingui coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la qual es remet des de aquests enllaços és il · lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

 

4. Intercanvi o difusió d’informació.

MULTIGRUP declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web.

5. Actualització i modificació de la pàgina web.

MULTIGRUP es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

 

6. Indicacions sobre aspectes tècnics.

MULTIGRUP no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il · legítimes fora del control de multigrup . eu. Tampoc ens responsabilitzem del mal ús que pugui fer d’aquest lloc web. Des multigrup.eu no garantim l’absència de virus o altres elements que poguessin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquest lloc web o de webs de tercers, pel que no ens responsabilitzem de els perjudicis que es puguin produir per aquestes causes. També quedem exonerats de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts.

 

7. Tractament de dades de l’usuari.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, MULTIGRUP, informa que les dades personals que facilitin a través de la pàgina web o d’altres mitjans, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de MULTIGRUP. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió de la relació comercial establerta en cada cas i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als nostres clients. MULTIGRUP garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers. Els clients de MULTIGRUP podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça postal oa la de correu electrònic.

 

8. Legislació i jurisdicció aplicables.

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés o la utilització d’aquest web es sotmet a l’exclusiva jurisdicció dels tribunals de Barcelona (Espanya). Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.