Projectes

Tamarit 167, refuerzo estructural de la cimentación previo a la remonta

Refuerzo de los cimientos actuales mediante micropilotage y encepados de hormigón armado. La intervención se ha realizado en los puntos donde se ha previsto la concentración de los esfuerzos de la estructura de la futura remonta del edificio.

Proyecto y dirección de Joan Francesc García, arquitecto.
Dirección de ejecución por Alfons Sànchez i Roza, arquitecto técnico.

Tamarit 167, reforma interior de viviendas

Reforma interior completa de cinco viviendas en el edificio situado en la calle Tamarit 167 frente el mercado de Sant Antoni, en Barcelona.

Proyecto de reforma interior realizado por el despacho “THE ROOM & CO interiorismo”.

 • IMG_3500
 • IMG_3478
 • IMG_3516_web
 • IMG_3512_web
 • IMG_3511web
 • IMG_3490web
 • IMG_3489web
 • IMG_3487web
 • IMG_3502
 • IMG_3501
 • IMG_3492
 • IMG_3499
 • IMG_3497
 • IMG_3492
 • IMG_3491
 • IMG_3491
 • IMG_3502
 • IMG_3501
 • IMG_3500

Camí Can Caralt 7 – SANT ANDREU LLAVANERES_obra finalitzada

A finals de juliol es va finalitzar l’obra d’intervenció en l’habitatge unifamiliar aïllat del camí de Can Caralt núm. 7 de Sant Andreu de Llavaneres al Maresme. S’ha intervingut a la zona de la piscina i exteriors de la casa unifamiliar (façanes i terrasses). Resumint les intervencions: – El perímetre de la piscina s’ha pavimentat amb una tarima oberta de IPE sobre llistons de pi cuperitzat i una llosa de formigó. – En façanes s’han repicat les zones de monocapa deficients i s’han reconstruït de nou amb monocapa de weber calç. Perquè no es notin les intervencions s’ha procedit a pintar tots els paraments amb pintura adequada Beisser. – Les terrasses s’han refet de nou i impermeabilitzat adequadament. – La zona de ràfecs s’ha substituït un canal vist per una xapa d’acer inoxidable plegada amb trencaaigües. – S’ha comunicat la terrassa interior amb la superior mitjançant una escala exterior de zinc. – La terrassa interior s’ha substituït la barana de barrots per una d’alumini amb doble vidre translúcid. – La tanca i porta d’entrada exterior s’ha reparat els revestiments i s’ha pintat.

Projecte i direcció: Alfons Sànchez i Roza, arquitecte tècnic

 • IMG_3308
 • IMG_3309
 • IMG_3310
 • IMG_3311
 • IMG_3312
 • IMG_3317
 • IMG_3318

Perill 21 – obra finalitzada

A mitjans del mes de març de 2014 van finalitzar satisfactòriament l’obra de rehabilitació de la façana al carrer. Resumint,

els treballs realitzats van ser: – L’enderroc i reconstrucció de la totalitat dels balcons per uns de nous de formigó armat. – Reforç estructural de tots les llindes. – Refet de tots els esgrafiats florals. – Impermeabilització de cornisa i balcons nous. – Grapat d’esquerdes. – Repintat segons els colors originals descoberts.

 • IMG_0474
 • IMG_0475
 • IMG_0515
 • IMG_0961
 • IMG_6427

Casanova 2 – obra finalitzada amb exit

El passat 2 agost 2013 vam finalitzar satisfactòriament l’obra de substitució del mur cortina de l’edifici d’oficines, amb una doble pell segons el projecte realitzat pel despatx d’arquitectura ARQ Fòrum SLP. S’ha complert amb els terminis acordats amb la propietat, ajustant en funció de les millores plantejades i les particularitats de cada propietari i de la pròpia execució d’obra. Podem destacar com a millores substancials del projecte inicial la uniformitat del conjunt, basant-se amb l’ús d’un únic color tant per l’alumini, els vidres exteriors laminats i tots els elements metàl·lics exteriors (mènsules de suport i passarel·les). Com filosofia de l’empresa i dels projectistes, s’ha pogut constatar que el temps dedicat a l’estudi previ ha ajudat a mantenir el preu de l’obra de principi a fi, sent invariable. Superfície mur: 1.533,40 m2 Pressupost invariable: 1.452.584,62 € Façana finalitzada IMG_0474 Façana original IMG_0961

Per |03/10/2013|Noticies, Obres singulars, Projectes|Comments Off on Casanova 2 – obra finalitzada amb exit

custom essayscustom essays