Obres singulars

Tamarit 167, refuerzo estructural de la cimentación previo a la remonta

Refuerzo de los cimientos actuales mediante micropilotage y encepados de hormigón armado. La intervención se ha realizado en los puntos donde se ha previsto la concentración de los esfuerzos de la estructura de la futura remonta del edificio.

Proyecto y dirección de Joan Francesc García, arquitecto.
Dirección de ejecución por Alfons Sànchez i Roza, arquitecto técnico.

  • IMG_0474
  • IMG_0475
  • IMG_0515
  • IMG_0961
  • IMG_6427

Casanova 2 – obra finalitzada amb exit

El passat 2 agost 2013 vam finalitzar satisfactòriament l’obra de substitució del mur cortina de l’edifici d’oficines, amb una doble pell segons el projecte realitzat pel despatx d’arquitectura ARQ Fòrum SLP. S’ha complert amb els terminis acordats amb la propietat, ajustant en funció de les millores plantejades i les particularitats de cada propietari i de la pròpia execució d’obra. Podem destacar com a millores substancials del projecte inicial la uniformitat del conjunt, basant-se amb l’ús d’un únic color tant per l’alumini, els vidres exteriors laminats i tots els elements metàl·lics exteriors (mènsules de suport i passarel·les). Com filosofia de l’empresa i dels projectistes, s’ha pogut constatar que el temps dedicat a l’estudi previ ha ajudat a mantenir el preu de l’obra de principi a fi, sent invariable. Superfície mur: 1.533,40 m2 Pressupost invariable: 1.452.584,62 € Façana finalitzada IMG_0474 Façana original IMG_0961

Per |03/10/2013|Noticies, Obres singulars, Projectes|Comments Off on Casanova 2 – obra finalitzada amb exit

Casanova 2 – proces d’obra

Em finalitzat la primera fase amb gran èxit.

Per |20/03/2013|Noticies, Obres singulars, Projectes|Comments Off on Casanova 2 – proces d’obra