Restauració patrimonial

 • IMG_3500
 • IMG_3478
 • IMG_3516_web
 • IMG_3512_web
 • IMG_3511web
 • IMG_3490web
 • IMG_3489web
 • IMG_3487web
 • IMG_3502
 • IMG_3501
 • IMG_3492
 • IMG_3499
 • IMG_3497
 • IMG_3492
 • IMG_3491
 • IMG_3491
 • IMG_3502
 • IMG_3501
 • IMG_3500

Camí Can Caralt 7 – SANT ANDREU LLAVANERES_obra finalitzada

A finals de juliol es va finalitzar l’obra d’intervenció en l’habitatge unifamiliar aïllat del camí de Can Caralt núm. 7 de Sant Andreu de Llavaneres al Maresme. S’ha intervingut a la zona de la piscina i exteriors de la casa unifamiliar (façanes i terrasses). Resumint les intervencions: – El perímetre de la piscina s’ha pavimentat amb una tarima oberta de IPE sobre llistons de pi cuperitzat i una llosa de formigó. – En façanes s’han repicat les zones de monocapa deficients i s’han reconstruït de nou amb monocapa de weber calç. Perquè no es notin les intervencions s’ha procedit a pintar tots els paraments amb pintura adequada Beisser. – Les terrasses s’han refet de nou i impermeabilitzat adequadament. – La zona de ràfecs s’ha substituït un canal vist per una xapa d’acer inoxidable plegada amb trencaaigües. – S’ha comunicat la terrassa interior amb la superior mitjançant una escala exterior de zinc. – La terrassa interior s’ha substituït la barana de barrots per una d’alumini amb doble vidre translúcid. – La tanca i porta d’entrada exterior s’ha reparat els revestiments i s’ha pintat.

Projecte i direcció: Alfons Sànchez i Roza, arquitecte tècnic

 • IMG_3308
 • IMG_3309
 • IMG_3310
 • IMG_3311
 • IMG_3312
 • IMG_3317
 • IMG_3318

Perill 21 – obra finalitzada

A mitjans del mes de març de 2014 van finalitzar satisfactòriament l’obra de rehabilitació de la façana al carrer. Resumint,

els treballs realitzats van ser: – L’enderroc i reconstrucció de la totalitat dels balcons per uns de nous de formigó armat. – Reforç estructural de tots les llindes. – Refet de tots els esgrafiats florals. – Impermeabilització de cornisa i balcons nous. – Grapat d’esquerdes. – Repintat segons els colors originals descoberts.

custom essayscustom essays