Projecte Clau en mà

Assaonadors 35

,

Rehabilitació de les tres façanes a carrer, substitució instal·lacions comunitàries i reforços puntuals estructurals.

Casanova 2

,

Substitució de mur cortina per un amb doble pell i restauració de la decoració de la zona de massissos.

Lepant 176

Rehabilitació de façana al carrer i façana posterior, impermeabilització i pavimentació de coberta comunitària, supressió de barreres arquitectòniques, instal·lació d’ascensor, pavimentació d’escala i remodelació de vestíbul.

custom essayscustom essays