Obres singulars

Portal Nou 24

,

Restauració de la façana principal catalogada de nivell B i rehabilitació del terrat comunitari, per tornar-los l’aspecte original.

Dora Tapas Bar

Reforma interior local comercial destinat a bar restaurant.

Casanova 2

,

Substitució de mur cortina per un amb doble pell i restauració de la decoració de la zona de massissos.