Descripció del Projecte

Remunta d’una planta habitatge en edifici catalogat i rehabilitació de la façana a carrer.

Prèviament a la nostra intervenció es va realitzar el reforç dels fonaments existents mitjançant micropilotage i es van unificar les galeries de la façana posterior.

A l’edifici s’ha intervingut en:

  • Enderroc de la coberta existent i part de la caixa d’escala i pati.
  • Reforç del forjat de coberta sobre el qual assentem la nova planta.
  • Remunta d’una planta per a un habitatge particular amb tots els acabats i serveis.
  • Adequació de les instal·lacions comunitàries per a la nova entitat.
  • Mimetització de la planta remuntada amb la façana existent.
  • Rehabilitació de la façana al carrer.
  • Impermeabilització de la coberta.

Fitxa Projecte: ARAGÓ 367

Accions:
       Remunta d’una planta habitatge en edifici catalogat i rehabilitació de la façana a carrer.
  Localització: calle Aragó núm. 367, Barcelona
Projecte i direcció tècnica: ARQ Fòrum SL