Descripció del Projecte

Rehabilitació de les tres façanes a carrer, substitució instal·lacions comunitàries i reforços puntuals estructurals.

Per el pintat de la façana i la recuperació de les falses finestres, es va emprar veladura a base de silicats de la casa Keim.

La diferència pressupostària es va deure a la decisió de canviar la instal·lació de gas i a les modificacions del projecte segons indicacions del departament de patrimoni de l’Ajuntament.

A l’edifici s’ha intervingut en la:

  • Rehabilitació de façanes amb la recuperació del dibuix original de falses finestres i reconstrucció dels balcons desapareguts en planta entresòl.
  • Substitució de la porta d’alumini per una de nova de vidre i acer oxidat.
  • Substitució de l’antiga instal·lació de fontaneria amb dipòsits per la instal·lació completa i adequada d’aigua corrent amb bateria al vestíbul de l’edifici.
  • Substitució completa i adequació de la instal·lació de gas des carrer a clau de cada habitatge. Els comptadors es van centralitzar a la coberta.
  • Instal·lació de telecomunicacions i electricitat per calaix d’escala.
  • Reubicació en coberta i adequació fins a cada habitatge, de la instal·lació individual d’aire condicionat.
  • Reforç puntual de caps de biga de fusta.
  • Tractament anti tèrmits de tota l’estructura de fusta mitjançant la col·locació de caixes amb cel·lulosa impregnada amb verí. Aquest treball va ser realitzat per l’empresa especialitzada Ibertrac.

Fitxa Projecte: ASSAONADORS 35

Accions:
       Rehabilitació de les tres façanes a carrer, substitució instal·lacions comunitàries i reforços puntuals estructurals
Promotor: Comunitat de Propietaris
  Localització: carrer Assaonadors núm. 35, Barcelona
Projecte i direcció tècnica: ARQ Fòrum SL
Pressupost inicial: 153.305,60 €
Pressupost tancament d’obra: 176.001,50 €
Superfície d’actuació: 782,00 m²