Descripció del Projecte

Rehabilitació de façana a carrer

A l’edifici s’ha intervingut en la:

  • Neteja en sec de tota la superfície de pedra mitjançant la projecció controlada de partícules de silicat d’alumini.
  • Recuperació de motllures i ornaments vegetals desapareguts mitjançant morter de restauració de la casa Keim i acabat amb veladura de silicat.
  • Impermeabilització de les lloses de balcó mitjançant morter impermeable de la casa Sika i acabat amb revestiment elàstic de poliuretà.
  • Pintat de fusteries i baranes.
  • Recuperació de vidres plomats de color a la tribuna central.

Fitxa Projecte: BAILÉN 9

Accions:
       Rehabilitació de façana a carrer
Promotor: Comunitat de Propietaris
  Localització: carrer Bailén num. 9, Barcelona
Projecte i direcció tècnica: ARQ Fòrum SL
Pressupost inicial: 53.536,32 €
Pressupost tancament d’obra: 53.536,32 €
Superfície d’actuació: 288,00 m²