Descripció del Projecte

Substitució de mur cortina per un amb doble pell i restauració de la decoració de la zona de massissos.

Obra finalitzada el dos d’agost del 2013.
A l’edifici s’ha intervingut en el:

  • Desmuntatge del mur cortina existent
  • Muntatge de nova pell interior d’alumini amb trencament de pont tèrmic i vidre amb protecció solar i tèrmica.
  • A nivell de cada planta s’està instal·lant unes passarel·les a base de relliga galvanitzada-lacada per facilitar el manteniment per l’exterior.
  • Pell exterior de protecció solar mitjançant un escaquer de vidre Parsol de color amb un laminat de 5 +5 amb butiral.
  • Restauració de la ceràmica esmaltada subministrada pel ceramista Manel Diestre i Marín.
  • Reforç, consolidació i reconstrucció de les peces de formigó artificial.

Fitxa Projecte: CASANOVA 2

Accions:
       Substitució de mur cortina per un amb doble pell i restauració de la decoració de la zona de massissos.
Promotor: Comunitat de propietaris
  Localització: carrer Casanova num. 2, Barcelona
Projecte i direcció tècnica: ARQ Fòrum SL
Pressupost inicial: 1.452.584,62 €
Pressupost tancament d’obra: en ejecución, finalización junio 2013.
Superfície d’actuació: 1.583,90 m²