Descripció del Projecte

Rehabilitació integral de l’edifici

Davant el desafiament per part de la propietat de rehabilitar un edifici en estat gairebé ruïnós, juntament amb la imposició de realitzar els estudis previs i l’obra amb una família vivint a la finca i amb un pressupost tancat, amb l’ajuda del despatx ARQ fòrum SL hem obtingut uns nivells de benestar i habitabilitat per sobre dels estàndards. Al seu torn, després finalitzada l’obra, la propietat, ens ha encarregat conjuntament el seguiment i gestió del manteniment de la finca.

A l’edifici s’ha intervingut en la:

  • Rehabilitació dels patis interiors i coberta de l’edifici.
  • Reforç estructural de tots els sostres.
  • Substitució completa del sostre de la coberta.
  • Substitució total de les instal·lacions existents de fontaneria, gas i electricitat.
  • Noves instal·lacions de telecomunicacions, aire condicionat i sistema solar.
  • Supressió de barreres arquitectòniques amb la instal·lació d’un ascensor fins coberta.
  • Remodelació del vestíbul i nucli de l’escala.
  • Divisió de la planta principal en dues entitats independents.
  • Reforma i adequació completa de 6 habitatges i 2 locals.

Fitxa Projecte: DAGUERÍA 13

Accions:
       Rehabilitació integral de l’edifici
Promotor: Comunitat de Béns “De Caralt Moxó Dagueria”
  Localització: carrer Dagueria num. 13, Barcelona
Projecte i direcció tècnica: ARQ Fòrum SL
Fotografies final obra: Carles Ibarz
Pressupost inicial: 761.036,74 €
Pressupost tancament d’obra: 796.825,21 €
Superfície d’actuació: 927,80 m²