Descripció del Projecte

Reforma interior local comercial destinat a bar restaurant.

Al local s’ha intervingut en la:

  • Enderrocs de parets i estructura metàl·lica de tot el local, sanejat de parets de càrrega, eliminació del paviments i enrajolats.
  • Noves instal·lacions elèctriques, sanejament, aire condicionat, il·luminació, ventilació, aïllament acústic i tallafoc.
  • Estructura de parets autoportants per la barra i cuina.
  • Noves parets d’obra en la resta d’instal·lacions.
  • Nou paviment de mosaic hidràulic recuperat i marbre Sant Vicent.
  • Enrajolats, segons disseny en banys i cuina.
  • Equipament de cuina, inclòs ventilació i aportació d’aire.
  • Fusteria interior de fusta tenyida i envernissada, a mida i segons disseny.
  • Recuperació de la pintura original en sostres i reproducció de pintura de silicat en parets.

Fitxa Projecte: DORA TAPAS BAR

Accions:
Reforma interior local comercial.
Promotor: Dora Tapas Bar, SL
Localització: carrer Provenza núm. 275, Barcelona
Projecte i direcció tècnica: Jose Antonio Carrasco i Miguel Angel Nieto-Sandoval Campos
Fotografies final obra: Foto Casares
Pressupost inicial: 280.000 €
Pressupost tancament d’obra: 320.000 €
Superfície d’actuació: 110,00 m²