Descripció del Projecte

Rehabilitació de façana a carrer

A l’edifici s’ha intervingut en la:

  • Restauració de revestiments.
  • Hidrofugació de la mansarda de pissarra.
  • Recuperació de mènsules i ornaments amb morters a base de calç de Texsa.
  • Substitució de tots els balustres per uns de fibra de vidre amb polièster.
  • Aplicació de pintura siloxanica de la casa Sikkens.

Fitxa Projecte: GRAN VIA 410

Accions:
       Rehabilitació de façana a carrer
Promotor: Comunitat de Propietaris
  Localització: Gran Via de les Corts Catalanes num. 410, Barcelona
Projecte i direcció tècnica: Koldo Blanco Uzquiano (arquitecte)
Pressupost inicial: 71.444,00 €
Pressupost tancament d’obra: 71.444,00 €
Superfície d’actuació: 630,00 m²