Descripció del Projecte

Rehabilitació de façana al carrer i façana posterior, impermeabilització i pavimentació de coberta comunitària, supressió de barreres arquitectòniques, instal·lació d’ascensor, pavimentació d’escala i remodelació de vestíbul.

A l’edifici s’ha intervingut en la:

  • Rehabilitació de la façana al carrer amb l’enderrocament i reconstrucció de totes les lloses de balcó.
  • Rehabilitació de la façana posterior.
  • Impermeabilització de la coberta mitjançant làmina impermeable de EPDM, aïllament tèrmic i acabat amb rajola fina.
  • Substitució del paviment i esglaons d’escala per marbre blanc país.
  • Remodelació del vestíbul d’entrada.
  • Acabats interiors amb marbre i pintura.
  • Instal·lació d’ascensor hidràulic trifàsic.
  • Instal·lació d’il·luminació en zones comunes.
  • Substitució de la claveguera general comunitària.

Fitxa Projecte: LEPANT 176

Accions:
       Rehabilitació de façana al carrer i façana posterior, impermeabilització i pavimentació de coberta comunitària, supressió de barreres arquitectòniques, instal·lació d’ascensor, pavimentació d’escala i remodelació de vestíbul.
Promotor: Comunitat de Propietaris
  Localització: carrer Lepant num. 176, Barcelona
Projecte i direcció tècnica: ARQ Fòrum SL
Pressupost inicial: 312.799,36 €
Pressupost tancament d’obra: 337.610,01 €
Superfície d’actuació: 611,00 m²