Descripció del Projecte

Supressió de barreres arquitectòniques, instal·lació d’ascensor i realització de nova escala.

A l’edifici s’ha intervingut en el:

  • Enderroc complet de l’escala i realització d’un nou recorregut amb estructura metàl·lica autoportant.
  • Reforç estructural dels replans d’escala.
  • Col·locació d’estructura metàl·lica i vidre en el nou buit creat per l’ascensor.
  • Realització de rampa d’accés a planta baixa.
  • Protecció contra el foc de la nova estructura mitjançant pintura intumescent i plaques de fibrosilicat.
  • Acabats interiors amb marbre i pintura.
  • Instal·lació d’ascensor elèctric trifàsic amb motor a cabina, sense cambra de maquinària.
  • Instal·lació d’il·luminació en zones comunes.

Fitxa Projecte: PITÀGORES 10-12

Accions:
       Supressió de barreres arquitectòniques, instal·lació d’ascensor i realització de nova escala.
Promotor: Comunitat de Propietaris
  Localització: carrer Pitàgores num. 10-12, Barcelona
Projecte i direcció tècnica: ARQ Fòrum SL
Pressupost inicial: 169.528,80 €
Pressupost tancament d’obra: 172.872,80 €
Superfície d’actuació: 480,00 m²