Descripció del Projecte

Restauració de la façana principal catalogada de nivell B i rehabilitació del terrat comunitari, per tornar-los l’aspecte original.

A l’edifici s’ha intervingut en la:

  • Neteja de la pedra natural, mitjançant projecció en sec de silicat d’alumini
  • Reparació de les zones danyades amb morters predosificats de la casa Keim i reintegració cromàtica amb veladures de silicat potàssic.
  • Els paraments verticals s’han estucat amb morter de calç, acabat final, imitació de marmolejat amb pintures a base de calç.
  • Unificació cromàtica de totes les fusteries i baranes metàl·liques.
  • A la planta entresòl s’han instal·lat noves fusteries, seguint la línia original de l’edifici.
  • Les cornises es van protegir amb xapes de zinc amb trencaaigües.
  • Tots els paviments de balcons, estan impermeabilitzats amb pintura d’alta elasticitat de poliuretà de la casa Sika, resistent als raigs UV i antilliscant.

Fitxa Projecte: PORTAL NOU 24

Accions:
Rehabilitació de façana a carrer i rehabilitació del terrat comunitari
Promotor: Comunitat de Propietaris
Localització: carrer Portal Nou núm. 24, Barcelona
Projecte i direcció tècnica: Alfons Sanchez i Roza
Pressupost inicial: 62.980,05 €
Pressupost tancament d’obra: 62.980,05 €
Superfície d’actuació: 280,00 m²