Descripció del Projecte

Realització de reforços de bigues de fusta, metàl·liques, ciment aluminós i de ceràmica armada.

En els edificis s’ha intervingut en el:

  • Enderroc dels falsos sostres per deixar al descobert les bigues afectades.
  • Desviació de les instal·lacions que molesten per al reforç.
  • Reparació de les parts afectades de les bigues mitjançant morter tixotròpic de restitució i passivat de l’armat.
  • Reforç mitjançant sistemes extensibles normalitzats amb segell DIT de la Generalitat de Catalunya tipus Nou Bau, Extend, Mecanoviga i Cointecs.
  • En alguns casos ús de perfileria metàl·lica Tipus HEB, UPN i IPE.
  • En obres singulars, reforços mitjançant fibres de carboni.
  • Reconstrucció dels sostres i posterior pintat.

Fitxa Projecte: Diversos Reforços estructurals

Accions:
       Realització de reforços de bigues de fusta, metàl·liques, ciment aluminós i de ceràmica armada.
Promotors: Comunitats de propietaris i particulars
  Localitzacions: c/ Fàtima 10, c/ Comte de Santa Clara 54-56, c/ Puigmartí 48, c/ Pitàgores 10-12, c/ Santa Cecília 3, c/ Dagueria 13 i Gran Via de les Corts Catalanes 547
Projecte i direcció tècnica: Diversos
Pressupost inicial: —
Pressupost tancament d’obra: 420.000,00 €
Superfície d’actuació: 900,00 m²