Descripció del Projecte

Rehabilitació integral de tot l’edifici situat al carrer Tamarit, 167 de Barcelona.

A l’edifici s’ha intervingut en la:

  • Rehabilitació de façana principal, façana posterior i patis de llums
  • Reforç estructural de forjats.
  • Reforç fonaments per a una remunta.
  • Rehabilitació escala i vestíbul comunitaris amb nou accés segons llei d’accessibilitat.
  • Instal·lació d’ascensor.
  • Rehabilitació interior dels habitatges.
  • Instal·lacions noves a tot l’edifici, llum, gas, aigua i telecomunicacions

Fitxa Projecte: TAMARIT 167

Accions:
Rehabilitació integral de tot l’edifici.
Promotor: Fons d’inversió
Localització: carrer Tamarit núm. 167, Barcelona
Projecte i direcció tècnica: José Caballero y Alfons Sanchez i Roza
Pressupost inicial: 780.000 €
Pressupost tancament d’obra: 800.000 €
Superfície d’actuació: 1.800,00 m²